NAŠA PONUDBA

Celoviti projekti

Celoviti projekti

Dizajn

Priprava naložbe je sestavljena iz mnogih pomembnih elementov. Najboljši strokovnjaki, ki delajo in oblikujejo v SUPERSNOWu in pozorno spremljajo vse podrobnosti. Glavni načrt prikazuje najbolj optimalne tehnološke rešitve predlaganega sistema zasneževanja smučišča. Gre za koncept v grafični obliki, ki je narejen na podlagi predlogov / informacij, ki jih je posredoval kupec in inšpekcijski pregled mesta z strani naših tehnologov.

Gradnja

Ponudba SUPERSNOW vključuje tudi splošno pogodbo o vgradnji strojev, opreme in drugih sestavnih delov sistema za zasneževanje.

Usposabljanje

Izobraževanje strank na področju profesionalne priprave prog je namenjeno izboljšanju standardov smučišč in delovanja opreme SUPERSNOW. Ozaveščenost in spretnosti ljudi, ki so se šolali, omogočajo pomemben razvoj smučišč, ki se udeležujejo ciklov izobraževanj. Izobraževanje, ki ga organizira SUPERSNOW, poteka v obliki predavanj in praktičnih vaj, kar omogoča odpravljanje napak in njihovo ponavljanje med delom.

Nadzor

Nadzor vključuje SUPERSNOWOV nadzor nad izvajanjem investicijskega projekta. Namen nadzora je zagotoviti izvedbo inštalacijskih del v skladu sprojektno dokumentacijo projekta, veljavnimi zakoni in standardi. Nadzor izvajajo izkušeni in usposobljeni strokovnjaki.

Po prodajna podpora

Naša proizvodna politika omogoča vsakemu kupcu, brez težav dolgo delovanje naše opreme. SUPERSNOW že od začetka svoje dejavnosti na poljskem trgu sistemov tehničnega zasneževanja daje poseben poudarek profesionalni in celoviti storitvi. Vsaka stranka, ki kupuje naše sisteme, lahko med sezono računa na zanesljive storitve vzdrževanja in strokovno svetovanje. Zaradi visokih kvalifikacij našega servisnega osebja noben kupec ne bi smel imeti težav z odpravljanjem napak ali zamenjavo delov. Poleg tega po sezoni nenehno izvajamo tehnične preglede, med katerimi preverjamo električne sisteme, čistimo vodne šobe in šobe za nukleacijo,filtrirne elemente in menjamo tudi kompresorsko olje.